Cena Jiřího Ortena - nominace

Knížka Heleny Černohorské O trudném konci Marie Večeřové
a korunního prince Rudolfa je nominována na Cenu Jiřího Ortena. Zaslouženě! více na http://www.cenajirihoortena.cz/