Anna Pleštilová

Starám se o ediční plán, tisk, vazbu, distribuci. Podílím se na grafické úpravě a sazbě knih a jsem si nejsvobodnějším autorem.

Vizitka ČRo Vltava

 

"Autorské knihy jsou častou formou Anniných sdělení (i když v nich právě o knihy nejde) a pracuje v nich s běžnějšími prostředky – slovy a obrazy, obojím velmi diferencovaně. Při bravurním zvládnutí různých kresebných technik využívá velmi odlišné styly (srovnejme třeba Ovoce Čok a Mangup-kale), vždy podřízeně účelu, totiž sdělení.

Podstatnější je v její tvorbě ale vědomí, že sdělovat znamená vlastně činit si nemalý nárok: sdělováním chceme, aby nám druhý věnoval pozornost, vnímal nás – tedy doslova pojímal do sebe. Anna není někdo, kdo by vtrhl dovnitř se sdělením neotřesitelně hotovým, sdělování je pro ni především sdílení – i druhý na něm má díl svým chápáním, na základě vlastních myšlenek, vzpomínek a představ. Těm dává spravedlivou půlku prostoru. Když se zeptá, nechává prostor pro odpověď (její odpovědi v knize filosofických hádanek Co je to? jsou přiloženy na zvláštním listu a jsou míněny jen jako návrhy), když vypráví příběh, dělá to tak, aby jej vnímající mohl vyplnit i sebou. Citlivost ale neznamená, že mluví tak, aby se nás nedotkla. Naopak. Aby nás zasáhla."

Lucie Rohanová