Několik postřehů k vedení hodin výtvarné výchovy

200 Kč

Grafický design a sazba: Jiří Kristian Počta, Side2; formát 210 x 297 mm;    52 stran; vytiskla tiskárna H. R. G. v roce 2021, ISBN 978-80-88348-08-5

 

 

Hana Kováříková se více než deset let věnuje vzdělávání mladších dětí v oblasti výtvarného umění. Ze zkušeností vyvozuje závěry o důležitosti tohoto typu vzdělání, a především o nezbytnosti přehodnocení hodin tzv. výtvarné výchovy na základních školách. V úvodu staví jasné argumenty pro zjednání této nápravy a dále ve skriptech nabízí už konkrétní řešení jednotlivých hodin, resp. uspořádání jednotlivých školních roků do širších cyklů, které se jí osvědčily. Skripta jsou určena především pedagogům, kteří hledají nové cesty i konkrétní inspirace.

Text: Hana Kováříková

Výtvarný doprovod: autorské práce dětí docházejících do jejích kurzů