BRaK - Bratislavský knižný festival, 2.-5. června 2016

Letos poprvé nás najdete také na festivalu BRaK. Tak čoskoro na viděnou!
více na webu a FB stránce :-)