Milan Kohout

malíř, grafik, litograf, dlouholetý člen Spolku Pohodlí
 
1966–1972 studoval Akademii výtvarných umění v Praze
 
pracoval jako malíř a grafik na samostaných zakázkách pro (jiho)česká města a podniky
 
v roce 1985 vydal ke svým 40. narozeninám Úplně nový a věčný kalendář český v nákladu 50 kusů
 
věnuje se malbě, volné grafice a v posledních letech mj. ilustruje dílo Karla Klostermanna