SKRZ NA SKRZ 5 - 6. 6. 2015

Multižánrový festival AMU a VŠUP 
5. 6. + 6. 6. 2015
HAMU, Malostranské náměstí

Oslava konce semestru a prezentace tvorby studentů AMU a VŠUP v prostorech hudební fakulty AMU na Malostranském náměstí.
Muzika, tanec, žánrové syntézy, pantomima, divadlo, výstavy, filmy, multimédia, přednášky. 

Různé umělecké disciplíny se od počátku vzájemně ovlivňují, obohacují a inspirují, někdy se bez sebe ani nemohou plnohodnotně rozvinout. Pro všechny zájemce umění - zejména studenty je tedy užitečné, mít povědomí nejen o „tom svém“, ale o světě umění jako neoddělitelně provázaném celku. Hledání kontextů, dialogy tvůrců s rozdílným typem imaginace a jiným přístupem k tvorbě - to vše může vést ke vzniku jedinečných děl. 

Na základě této myšlenky vznikl festival SKRZ NA SKRZ.
Festival uvádí na jednom místě práce studentů FAMU, DAMU, HAMU a VŠUP. Nabízí prostor pro setkávání a navazování kontaktů, inspiraci a vznik nových tvůrčích impulsů.

V letošním roce se opět můžete těšit na procházky s mimy Skrz na skrz HAMU, během nichž si budou moci zájemci projít areál školy a na mapě najít sochy a obrazy, které budou vystaveny v areálu školy. 

Fotografie, ukázky, aktuality -www.facebook.com/naskrz
Webové stránky předchozího ročníku -www.skrznaskrz.cz/2013