GARAGE DESIGN Znojmo, fotografie

Díky organizátorkám a faotgrafům. Bylo to príma, těšíme se zase za rok!