Foto z knihovny Opatov

Obrázky z výstavy autorských knih, grafiky a malby v artotéce knihovny Opatov. Krásné fotky pořídil Miroslav Lörincz, děkujeme!