Dostaveníčko v pasáži

Ale vždyť i ve šmouhách soumraku
nad slaďáckou siluetou Hradčan
vidím popelavé slunce
s fanfárou pekařských aut
a někde na refýži snad i koně
ohniváka s modrýma očima1

 

Milí čtenáři, ve čtvrtek 22. 3. budeme  prodávat knihy v Pasáži českého designu (Na Příkopě 24). Tak kdybyste šli okolo, zastavte se.

Anna, Betty a Šárka (naše stážistky)

 

1 Václav Hrabě, úryvek z básně bez názvu, 1964